Pont, ami az egészséghez kell

 

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

https://www.m11shop.hu/   hatályos ettől a naptól: 2022.02.01.

 

 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁSZF tartalmát!

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az Madách 11 Korlátolt Felelősségű Társaság ( Székhely: 1075, Budapest, Madách Imre út 11. fsz. Cégjegyzék szám, adószám: 01-09-179785, 24739676-2-42) mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

 1. Impresszum - Üzemeltetői adatok:

 

A szolgáltató cég neve: Madách 11 Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolgáltató rövíditett cég neve: Madách 11 Kft.

Cím: H- 1075 Budapest, Madách Imre út 11. fsz.

A szolgáltató képviselőjének neve: Pál Krisztina

Cégjegyzék szám, adószám: 01-09-179785, 24739676-2-42

Kibocsájtó cégbíróság, okmányiroda: Budapesti Törvényszék Cégbírósága

Szerződés nyelve: Magyar

Elektronikus elérhetőség: shop@m11shop.hu

Telefonos elérhetőség: 06/1 456-78-99

A szolgáltató bankszámla száma: 10918001-00000052-15750003

Email cím: shop@m11shop.hu

Honlap: http://m11shop.hu

 

Tárhelyszolgáltató adatai:

 

Név: Unas Online kft

Székhely: H- 9400 Sopron Kőszegi út 14

Elérhetőség: +36-99/200-200 (H-P 8:00-15:30), unas@unas.hu

Adószám: 14114113-2-08

Cégjegyzék szám: 08-09-015594

 

 

 1. A webáruház kezelése

Az m11shop webáruház célja, hogy vásárlói számára az egészség megőrzéséhez, az egészséges életmódhoz illetve egyes betegségek megelőzéséhez vagy kezeléséhez hasznos termékeket árusítson.

A webáruházat olyan szolgáltatásokkal és lehetőségekkel építettük fel, hogy Ön, mint Megrendelő (illetve felhasználó vagy vásárló) minél egyszerűbben megtalálhassa és megvásárolhassa a keresett termékeket. Az áruház funkcióit elsősorban a személyes vásárlás során is felmerülő igényekhez igazítottuk. A termékek kiválasztásához igyekszünk Önnek a lehető legtöbb információt nyújtani, melyhez szükség esetén rendelkezésre állnak a Madách11 Rendelő egészségügyi szakemberei is.

A terméktájékoztató a mindenkori gyártótól származik, tartalmáért ezért nem tudunk felelősséget vállalni. A rendelt termék használati utasítását használat előtt feltétlenül olvassa el és kérjük, hogy tartsa az előírt alkalmazást. A megvásárolt termékeket akár 1-5 munkanapon belüli házhozszállítással vagy átvételi pontunkon (1075. Budapest, Madách Imre út 11.) tudják átvenni.

 

Szállító cég adatai

 

A szállítófeldolgozó megnevezése: Packet Trans Kft. A GLS Hungary Kft. szerződött partnere

A szállítófeldolgozó székhelye: H-1239 Budapest, Ócsai út 1-3.

A szállítófeldolgozó telefonszáma: +36 70 316 5108

A szállítófeldolgozó email címe:  dora@makoattila.com

 

 1. Alapvető rendelkezések:

2.1. Hivatkozás a jogszabályokra:

a./ A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó. A vonatkozó jogszabályok:

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),

az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény,

a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,

az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet, valamint a fogyasztóvédelemről szóló1997. évi CLV. törvény

b./ A távollévők között létrejött szerződésre tekintettel a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés megkötésének helye a Szolgáltató székhelye.

 

2.2. A szabályzat módosíthatósága.

A Szolgáltató a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott feltételekkel nyújt a honlapon meghatározott illetve a Felhasználó és a Szolgáltató között esetlegesen létrejött, az ÁSzF alkalmazására való utalást tartalmazó külön megállapodásban meghatározott szolgáltatásokat, és értékesít terméket. Az ÁSzF kiterjed a megrendelésből eredő, a felekre vonatkozó, a létrejött szerződésekben külön, ettől eltérően nem szabályozott valamennyi jogra és kötelezettségre.

 

A Szolgáltató által értékesített termékek adásvételének illetve nyújtott szolgáltatások feltételeit a jelen ÁSzF, a felek között létrejött esetleges egyedi megállapodás, valamint a mindenkor érvényes és a honlapon közzétett illetve a Felhasználó részére megküldött tájékoztatások részletezik.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a közzététel vagy a felhasználó részére a személyes fiókban regisztrált elektronikus levelezési címre, vagy a regisztráció nélküli rendelés folyamán megadott elektronikus levelezési címre történő, illetve az esetleges egyedi megállapodásban meghatározott kapcsolattartási módon történő közlés hatályával az értékesített termékeit, szolgáltatásait, azok tartalmát és árait egyoldalúan, eltérő rendelkezése hiányában a már megkötött szerződésekre is alkalmazhatóan módosítsa. A felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen változások eltérő rendelkezés hiányában a már megkötött és meg nem szűnt szerződések rendelkezéseire vonatkozó módosításokat jelentenek.

 

2.3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

2.4. ÁSZF hatálya, elfogadása: A vásárló és a webshop üzemeltető között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit és ezáltal az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az üzemeltető között létrejövő szerződés részét képezi. Az ÁSZF változása az ÁSZF külön rendelkezése hiányában a honlapon való közzététellel hatályosul.

2.5. A webshopot csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó személy használhatja. Azaz a használata során a Felhasználónak el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelést, ellenkező esetben a felek között szerződés nem jön létre. A termékeket a Szolgáltató kizárólag magánfelhasználásra alkalmas mennyiségben, illetve a készlet erejéig  értékesíti, ezt meghaladó megrendelést a Szolgáltató jogosult visszautasítani.

 

 1. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződéskötésre vonatkozó szabályok, előzetes tájékoztatás

A Szolgáltató hivatkozással az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CXIII. törvény 5.§-ára az alábbi tájékoztatást nyújtja a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevőknek:

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre:

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. További információt találhat a termékek csomagolásában. A termékkel/szolgáltatással kapcsolatos fontos tudnivalókat (így különösen azok lényeges tulajdonságai, jellemzői stb.), valamint az eladási árakat a Felhasználó a honlapon megismerheti. A megjelenített információk tájékoztató jellegűek, a termék rendelkezésre állására kiterjedően is. A készlet változásai miatt a honlapon megjelenő adatok tájékoztató jellegűek, ebből következően a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a honlapon megjelenő adatok alapján a megrendelést teljesíteni tudja. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető ésszerű időtartamon belül, úgy a Szolgálattó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelést visszautasítsa. Ezesetben szerződés nem jön létre.

 

3.1. Az adatbeviteli hibák javítása - felelősség a megadott adatok valóságáért

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Szolgáltató jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

3.2. A feltűntetett árak

 

a./ A termékek feltüntetett, magyar forintban megadott árai az általános forgalmi adót tartalmazzák. A termékek vételára nem tartalmazza az esetleges csomagküldés/kiszállítás költségeit. Ez utóbbiakról a Szolgáltató külön tájékoztatja a Felhasználót a megrendelés során, amely költségét a Felhasználó köteles a vételáron felül viselni. A feltüntetett vételárak az esetleges kedvezmény is tartalmazzák. A Szolgáltató a termékek vagy szolgáltatások vonatkozásában az árváltoztatás jogát fenntartja.

b./ Amennyiben hibás ár kerül a honlapon feltüntetésre akár technikai akár más okból kifolyólag, úgy a Szolgáltató nem köteles a terméket/szolgáltatást hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja Felhasználónak a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától. Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan a nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett termék vagy szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő egyszámjegyű vagy egyéb értelmezhetetlen ár, egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár. A Szolgáltató az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét kizárja, és bármikor jogosult jogkövetkezmények nélkül a Felhasználó megrendelését visszautasítani, amennyiben akár technikai-, rendszer-, vagy emberi hibára visszavezethetően nem a termék vagy szolgáltatás valós, a Szolgáltató által alkalmazott eladási ára jelenik meg a honlapon. A Szolgáltatónak szerződéskötési szándéka ezen alkalmazott valós ártól eltérő áron való érétkesítésre nincs.

 

A fentieknek megfelelően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 50 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 100 Ft-ért kínált termék).

 

3.3.. Regisztráció/Vásárlás

Regisztráció

A webshoptól történő rendelés előzetes regisztrációhoz kötött. A képernyő jobb felső sarkában található ember alakú ikonra kattintva regisztrálhat. Ezt követően kérjük töltse ki az adatlapot. A sikeres regisztrációról tájékoztató szöveg jelenik meg a képernyőn, majd az Ön által megadott e-mail címére automatikus értesítést küldünk a regisztráció sikerességéről. A regisztráció előnye, hogy minden rendelés követhető, a korábbi rendelések visszakereshetők illetve újabb vásárlás esetén nincs szükség az adatok újbóli megadására sem. Itt csatlakozhat fel hírlevelünkre is, melynek segítségével minden fontos változásról, akcióról értesítést kaphat. A regisztráció kötelezettségekkel nem jár.

 

3.4 Adatok megváltoztatása

 

Adatait később bármikor könnyedén módosíthatja, ha ugyan erre az ember alakú ikonra kattint. Szükség esetén a teljes profil törölése is itt lehetséges. Rendszerünk minden egyes módosításról tájékoztató email küld Önnek.

 

3.5 Elfelejtett jelszó

 

Amennyiben elfelejtette jelszavát, akkor korábban megadott email címére egy ideiglenes új jelszót kérhet. Az első belépéskor kérjük ezt változtassa meg egy új, biztonságos saját jelszóra.

 

3.6 Vásárlás

A honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!

3.7. A rendelés menete

A kiválasztott termék első körben csak egy virtuális kosárba kerül. A képernyő jobb felső sarkában lévő kosár ikon segítségével megadható a megrendelni kívánt pontos darabszám. Ha végzett a termékek kiválasztásával, akkor kattintson erre a kosár ikonra és tételesen fogja látni a termékek listáját, árát és szállítási költséget. Ebben a fázisban még minden tételt módosíthat vagy törölhet,

 

Jelenleg kétféle módon fizethet:

 

 • bankkártyával a honlapon keresztül
 • utánvétel a futárnál

 

Bankkártyás fizetés esetén a vásárlási összeg megérkezése után adjuk át a csomagot a futárszolgálatnak. A szállítás előtt Önnek a futárszolgálat küld értesítőt sms-ben, mely tartalmazza a futár telefonszámát, akivel szükség szerint ezen az elérhetőségen egyeztethet.

 

webshop telefonszáma: 061/4567899-5 mellék

 

3.8. A rendelés véglegesítése (ajánlattétel):

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, azok darabszámának valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a Megrendelés gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.

Ön a Megrendelés gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Szolgáltató, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

3.9. Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A megrendelések feldolgozása munkanapokon 08:00 és 16:00 között történik. Ezen időszakokon kívüli időpontokon is van lehetőség megrendelés leadására, de ilyenkor az csak a megrendelést követő első munkanapon napon kerül feldolgozásra.

A megrendelés beérkezését követően előfordulhat, hogy egyes termékből nem áll rendelkezésükre elegendő készlet valamennyi vásárlónk kiszolgálásához. Ilyen esetben ügyfélszolgálatunk e-mailben tájékoztatja Önt. Általános teljesítési határidő: a visszaigazolástól számított 1-5 munkanapon belül.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén ilyenkor a teljes összeg visszautalásra kerül a küldő részére. Tájékoztatjuk, hogy a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja.

 

3.10 A szerződés iktatása

 

A webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásban foglalt szerződésnek, a

szolgáltató azt nem iktatja, utólag nem hozzáférhető. Jogi szempontból a webáruházban

leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

 

4./ Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte

 

4.1../ Felhasználó a “Megrendelés” gombra történő kattintással kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárban található termék(ek) megvételére, az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-et. A felhasználó ajánlatának, megrendelésének Szolgáltatóhoz való megérkezése a felhasználó részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

 

4.2./ A felhasználó részéről a megrendelés leadása nem eredményezi a szerződés létrejöttét. Az elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató automatikusan generált e-mail útján, visszaigazolja. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a felhasználót, hogy a megrendelés megérkezett .A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy lehetetlenülés, késedelem a felhasználót terheli, a visszaigazolás nem jelenti az ajánlat elfogadását.

 

4.3./ A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor a Szolgáltató kifejezetten nyilatkozik a rendelés elfogadásáról. Ezen nyilatkozatnak minősül a termék megadott szállítási címre való kiszállítása is. A termékkel illetve a szolgáltatással vagy a szállítással kapcsolatban kérdés merül fel, úgy telefonon, illetve e-mail útján fordulhat a Felhasználó a Szolgáltatóhoz. A jelen ÁszF elfogadásával a Felhasználó elfogadja, hogy a 45/2014 Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdése szerinti tájékoztatásokat a honlapon elérhetővé teszi, illetve jelen ÁszF keretében teljesíti.

 

 1. A megrendelt termék ellenértékének és a szállítás díjának fizetésének módja

 

5.2. A megrendelt termék fizetésének módja

 • Jelenleg készpénzes fizetés csak utánvétel esetén lehetséges a futárnál.
 • Banki előre utalással történő teljesítés: ha már visszaigazoltuk az Ön megrendelését, akkor a visszaigazoló e-mailben megtalálja a bankszámlaszámunkat és a megrendelésszámot, amelyre hivatkozni kell az átutalás megjegyzés / közlemény rovatában. Amennyiben az átutalt összeget jóváírják a bankszámlánkon, csak ezt követően adjuk fel a futárszolgálattal a terméket.(bankszámlaszámunkat az üzemeltetői adatok között találja meg)
 • Személyesen történő teljesítés: Átvételi pontunkon történő utalás formájában tudja Ön rendezni a vételárat és ezután a helyszínről el is viheti a terméket.
 • Utánvéttel történő teljesítés: A terméket az általunk megbízott GLS futárszolgálat szállítja ki az Ön által megadott címre, ahol a termék, vagy termékek számla szerinti árát a futárnak kell készpénzben kifizetni. Utánvétes megrendelés esetén a szállítási költséghez az utánvételi díj még hozzáadódik.
 • Utánvéttel fizetés esetén a megrendelt terméket a csomag átvételekor a kézbesítőnek készpénzben kell kifizetni.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát és a garancialevelet a csomag tartalmazza. Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés, vagy hiány esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

 

6523 Szállítás módjai és díjszabása

 

A honlapon megjelenő árak tartalmazzák a csomagolás költségét. Az egyedi csomagolási igények esetén ezt a Felhasználó köteles előzetesen jelezni a Szolgáltató számára, és az ezzel járó többletköltségeket megtéríteni.

A megrendelt termékeket a Szolgáltató Magyarország területén vállalja kiszállítani. Külföldi kiszállítást a Szolgáltató nem vállal.

 

Szállítási határidő:

Raktáron lévő termékek esetében a megrendelés visszaigazolásától számított 1-5 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron 5-15 munkanap.

A szállítás országosan hétfőtől-péntekig kérhető.

A megrendelt termékek kiszállítását a Csomagküldő (Packeta) szolgáltatón keresztül vállalja a webáruház. A vevő a megrendelőlap kitöltésekor nyilatkozik a választott szállítási módról, amely lehet:

Házhozszállítás előre fizetéssel (Átutalás/Bankkártya)

0 – 7 999 Ft-ig: 1690 Ft
8 000 – 15 999 Ft-ig: 1590 Ft
16 000 – 39 999 Ft-ig: 1450 Ft
40 000 Ft felett: ingyenes

Az ár tartalmazza, hogy a feladó sms-ben tájékoztatja a címzettet a csomag feladásakor, hogy a következő munkanapon a csomag kiszállításra kerül. A szöveges üzenet tartalmazza a csomag azonosítószámát, az utánvét összegét (ha tartozik a csomaghoz).

Utánvételi díj plusz 550ft / csomag

Az itt szereplőszállítási feltételek csak internetes megrendelés esetén, magyarországi címhelyre érvényesek.

Házhozszállítás országosan (hétfőtől-péntekig 8.00-18.00 óráig)

A szállítás költsége külön tételként jelenik meg a számlán!

A megrendelés módosítására a szállítás megkezdése után már nincs lehetőség.

 

M11 átvételi pont (1075 Budapest Madách Imre út 11. fsz) – ingyenes, hétfőtől péntekig 8-16 óráig.

 

5.4 Felhívás a csomagok átvételével kapcsolatosan

 

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő fizetése esetén áll módunkban ismételten elindítani!

 

5.5./ Tulajdonjog fenntartása

A kiszállított termék a Szolgáltató tulajdonában marad mindaddig, amíg a tejes vételár kifizetése a Felhasználó részéről nem történik meg.

 

6./ Termék cseréje, pénz visszafizetése

A termékek cseréjével vagy vételár visszafizetéssel kapcsolatos információkat és teendőket is e-mailben küldjük. A vásárlás során előforduló hibák, félreértések reklamációhoz vezethetnek. A törvényi előírásoknak megfelelően járunk el minden reklamáció kezelése esetén. Minden beérkezett reklamációra reagálunk és minden esetleges általunk, illetve beszállítóink által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal - vásárlóink érdekeit szem előtt tartva - járunk el ügyfélszolgálatunkon. Felhívjuk azonban a vásárlóink figyelmét, hogy bizonyos külön jelölt termékeink (főleg egészségügyi vagy intim termékek) esetében a csere nem lehetséges. Ezt minden érintett termék esetén a termékismertető adatlapon jelezzük.

 

 1. Elállás joga

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

7.1. Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 1. termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. a terméknek,
 3. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

7.2. Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

Kérjük, hogy az elállási nyilatkozatot és a terméket az alábbi címre visszajuttatni szíveskedjenek:

Madách 11 kft

1075 Bp. Madách Imre út 11 fsz. 

7.3. A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Szolgáltató a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

7.4. Az elállási jog részletszabályai – Szolgáltató visszatérítési költsége és módja, többletköltségek, visszatartási jog, visszaszolgáltatással kapcsolatos költségek, fogyasztói felelősség az értékcsökkenésért

7.5. Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Szolgáltató kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

 

 1. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; ( ezt külön jelezzük a honlapon!)
 2. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 3. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 4. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 5. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 6. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 7. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 8. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 9. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Szolgáltató az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

 

 1. Jótállás, szavatosság, kellékszavatosság

8.1./ Jótállás és szavatosság

a./ A Szolgáltató a termékekre vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján vállal jótállási kötelezettséget, ennek megfelelően ezen jogszabályokban meghatározott termékek, termékkörök vonatkozásában áll fenn kizárólag jótállási kötelezettsége. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége a jogszabályi kötelező jótállási kötelezettség keretében érvényes. A jótállási kötelezettségel érintett termékekre vonatkozóan a Szolgáltató jótállási jegyet állít ki, amellyel a Felhasználó jótállási igényét érvényesítheti.

b./ Jótállási kötelezettség esetén nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a Felhasználó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés, rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

c./ Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Felhasználó elsősorban - választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha a Szolgáltatónak más jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Felhasználónak okozott érdeksérelmet. Ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Szolgáltató érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Felhasználó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

d./ A Felhasználó a Ptk rendelkezései szerint jogosult a Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíteni. Ennek megfelelően a fogyasztói szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó nem érvényesítheti .Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. Ha a szerződés tárgya használt dolog, úgy a szavatossági igény egy év alatt évül el.

 

8.2../ Termékszavatosság

A Felhasználó a Ptk rendelkezései szerint jogosult termékszavatossági igényt érvényesíteni.

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.  Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A jótállás, kellék-, és termékszavatosság tekintetében a Felhasználó a mellékelt mintaszabályzat alapján is tájékozódhat.

 

8.3./ Korlátozott felelősség

a./ A termékfelelősség körébe tartozó kártérítéseket kivéve, amennyiben életet, testi épséget, egészséget ért károkozáson alapul, a Szolgáltató a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségét kifejezetten kizárja, amelyet a jelen ÁszF elfogadásával a Felhasználó kifejezetten elfogad. A Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a szállítási késedelemből származó károkért, a megadott szállítási határidők kifejezetten tájékoztató jellegűek.

b./ A kiválasztott termék adatlapján fektűntetésre kerülnek a termék lényeges tulajdonságai azzal, hogy a kiválasztott termék tényleges tulajdonságairól részletesen a termékhez csatolt használati útmutatóból, vagy a Szolgáltató közvetlen megkeresésével is tájékozódhat a Felhasználó.

c./ A honlap tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, adatvédelmi megfelelőségéért. A linek szerinti honlapokat a Felhasználó saját felelősségére keresi fel. Ennek megfelelően a Szolgáltató a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a honlapon oldalon harmadik fél által elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webshop, a honlap, a rendszer használatából eredő károkért. A Felhasználó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért. Így nem vállal felelősséget a honlapon harmadik személyek által esetlegesen elhelyezett kártékony programokért vagy kódokért, és azok honlap használata során a Felhasználó eszközeire való hatásaiért.

d./ Az egyes árucikkeknél megjelenített képek, illetve színek illusztrációk, ezért azok a valóságtól eltérhetnek. A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató oldalain megtalálható külső (kiadó, gyártó) tartalmi elemeken (pl. dobozképen) szereplő információkért az információ szolgáltatója (kiadó, gyártó) felel.

e./ A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes hálózatban történő bármilyen működési hibáért, ill. a honlap használatának ezen hibákon alapuló akadályoztatásáért, zavaraiért és az ezekből adódó következményekért, bármilyen adat, vagy akár elküldött akár fogadott e-mail elvesztéséért, meg nem érkezéséért, késlekedéséért és az ebből adódó következményekért, akár a küldő akár a fogadó oldalán a spam-szűrő túlzott aktivitása miatt a leveleknek Levélszemét/Spam/Promotion stb. mappába kerüléséért, illetve az ebből adódó következményekért, esetleges elvesztésért, törlésért, bármelyik kommunikációs vonalban történő bármilyen meghibásodásért, akár a küldő, akár a fogadó oldalán, akár a közbeeső csatornák bármelyikén, bármely az ügylet során használt szoftver nem megfelelő működéséért, bármilyen rendszer vagy programhiba, rendkívüli esemény, vagy technikai hiba következményeiért. A Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen sem közvetlen, sem közvetett kárért, ami a honlaphoz való csatlakozás vagy használat miatt vagy során következett be. A látogató feladata megóvni a számítógépét, az azon tárolt adatokat az esetleg behatolásoktól és egyéb káros eseményektől. A Szolgáltató semmilyen esetben nem vonható felelősségre akár vis maior esetén, akár bármilyen olyan eseménnyel kapcsolatban, amely nem a közvetlen irányítása alatt áll, illetve amelyet nem képes azonnal elhárítani.

 

 1. Szerzői jogok

Honlap, és annak teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Minden nem fenti kategóriába eső grafika, elrendezés vagy szöveges ill. adat tartalom joga a Szolgáltató tulajdona. A Szolgáltató oldalai tartalmának bárminemű felhasználása, duplikálása, beágyazása csak előzetes, írásbeli hozzájárulás után lehetséges.

10./ Fogyasztói jog- és igényérvényesítés

 

a./ A 45/2014. Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdés o. pontja szerint a magatartási kódex nem áll rendelkezésére.

Amennyiben a felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Az illetékes hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag  honlapon.

 

b./ Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Amennyiben az esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testülethez is. A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület:

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Honlap cím: www.bekeltet.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

c./ Bírósági eljárás kezdeményezése.

A Felhasznló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

 

 1. Vegyes rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk (2013.évi V. törvény), fogyasztói szerződéseknél a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

 

 1. Adatvédelem

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.m11shop.hu/

 

Budapest, 2022. 02.01.

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató
 1. I) Általános rendelkezések

Az Adatkezelési Szabályzat célja annak biztosítása, hogy az adatkezelés megfeleljen az irányadó jogszabályok (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről) rendelkezéseinek.

A Szabályzat kizárólag az Eüak. hatálya alá tatozó adatkezelésekre terjed ki, más adatkezelésre nem. A szabályzat vonatkozik az adatkezelőre, valamint azokra a személyekre, akiknek az adatait az adatkezelések tartalmazzák, illetve azokra, akiknek a jogait, vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

Az m11sho egy a Madách 11 Kft. által üzemeltetett webshop, mely az egészség megőrzésével kapcsolatos termékeket forgalmaz.

Az adatkezelőre vonatkozó adatok: Madách 11 rendelő Kft.

A Madách 11 Kft. adatkezelése az érintettek hozzájárulása alapján történik, de bizonyos adatok kezelése jogszabályban elrendelt, ezért az kötelező.

Az érintetteknek joguk van a Madách 11 Kft. által kezelt adatokról tájékoztatást kapni, továbbá joguk van az adatok helyesbítéséhez, törléséhez, valamint tiltakozni (ha az adatok kezelése kizárólag az adatkezelő érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás, vagy tudományos kutatás céljára történik, ha a tiltakozás gyakorlását a törvény lehetővé teszi) az adatkezelés ellen. Az érintett kérésére az adatkezelő közérthető formában tájékoztatást ad az általa az érintettről kezelt adatokról a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül. Bizonyos, törvényben meghatározott esetekben sor kerülhet a tájékoztatás megtagadására.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel , panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni.

 1. II) Adatkezelés

Az adatkezelés célja a webshopban történő vásárlás elősegítése, az egészségi állapotának megfelelő termékek ajánlása.

A Madách 11 Kft. az adatfeldolgozás során a jóhiszeműség és tisztesség elvének megfelelően jár el.

A Madách 11 Kft. által üzemeltetett webshop igénybevétele egyszeri online regisztrációhoz, ezt követően online bejelentkezéshez kötött, melynek célja a vásárláshoz kapcsolódó funkciók elősegítése.

A szolgáltatás teljes körű igénybevételéhez szükséges az érintettek bizonyos személyes és személyazonosító adatainak (például nevének, e-mail címének, lakcímének, telefonszámának) megadása, illetve ismerete.

A Madách 11 Kft. minden szükséges lépést megtesz azért, hogy biztosítsa a rendelkezésére bocsátott személyes és személyazonosító adatok biztonságát – mind a hálózati kommunikáció (online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (offline adatkezelés) során.

A Madách 11  Kft. azon természetes személyek adatait kezeli, akik a szolgáltatást igénybe véve felvételt készíttetnek.

A kezelt adatok körét azon természetes személyazonosító adatok alkotják, melyek szükségesek és elégségesek a érintettek egyértelmű azonosításához. A kezelt adatok körébe tartozik az elkészített felvétel, valamint a vásárláshoz kapcsolódó dokumentumok is.

A kezelendő adatok az érintettektől kerülnek felvételre. Az adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad a vizsgálat menetéről, illetve annak hatásairól.

 

III) Adatok biztonsága

A kezelt adatok üzleti titoknak minősülnek, ennek megfelelően az adatkezelő gondot fordít arra, hogy az adatok titokban maradjanak. Azok harmadik személyhez kizárólag az érintett hozzájárulásával, vagy törvényi felhatalmazás esetén kerülhetnek.

Az adatkezelés időtartama megfelel a hatályos szabályozázban foglaltaknak.

Az adatok továbbítása minden esetben az érintett hozzájárulásával, illetve törvényi felhatalmazás mellett történhet. Az adattovábbítást minden esetben dokumentálni kell úgy, hogy az később is visszakövethető lehessen.

A Madách 11 Kft. biztosítja, hogy az általa kezelt adatok nyilvántartásának módja (mind az elektronikusan, mind a papír alapon tárolt adatok esetében) mindenkor megfeleljen a hatályos jogszabályoknak. Továbbá törekszik az adatminimum elvének érvényesülésére, melynek értelmében az eljáró személyek a tárolt adatok közül mindig csak a szükséges személyes adatokhoz férhetnek hozzá.

A Madách 11 Kft. gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról, ennek biztosítására megtesz minden szükséges szervezési és technológiai lépést. Több lehetséges megoldás közül azt választja, ami az adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az indokolatlanul nagy nehézséggel jár.

Törlés esetén a kezelt adatokat személyes azonosításra alkalmatlanná teszik, ha törvény előírja, akkor az ezeket tároló adathordozókat is megsemmisíti. Az adatok törlésére akkor kerül sor, ha a kezelés jogellenes, az érintett ezt kéri, a kezelt adat hiányos, vagy tévesek, az adatkezelés határideje megszűnt, valamint ha a törlést bíróság, vagy hatóság elrendelte.

Törlés helyett mód van a kezelt adatok zárolására is, de az adatok csak addig kezelhetőek, amíg fennáll az adatkezelési cél, illetve amíg az adatkezelés határideje tart.

A Madách 11  Kft. fenntartja a jogot, hogy az adatkezelés elvégzésére adatfeldolgozót alkalmazzon. Az adatfeldolgozó alkalmazása minden esetben írásbeli szerződéshez kötött.

A Madách 11  Kft. adatvédelmi felelősének feladata a vonatkozó szabályok betartatása, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységek ellenőrzése, a kapcsolódó új technológiák alkalmazásának kezdeményezése, oktatás biztosítása, tudományos kutatások esetén betekintés engedélyezése.

 1. IV) Fogalmak

Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából az egészségügyi és személyazonosító adatok feldolgozását végzi.

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése rögzítése.

Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatkezelő: az a jogi személy, amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatmegsemmisítés: Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosítható természetes személy. Elsősorban az a személy, aki a Madách 11 Kft. által üzemeltetett m11shop bármely szolgáltatását igénybe veszi.

Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi ezt a minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.